آموزشی

محصولات آموزشی فکرآفرین به والدین و معلمان کمک می کنند تا آموزش های ابتدایی آشنایی با برخی مسائل مانند الفبا و اعداد را در قالب انجام یک بازی آموزشی با این محصولات آموزشی فومی به کودکانی که در سنین  پیش از دبستان و یا دبستان هستند به سادگی ارائه دهند. این محصولات امکان بازی با اعداد و حروف را به کودکان می دهد. به دلیل داشتن اشکال جالب، زیبا و تنوع رنگ بندی محصولات آموزشی که شامل انواع کتاب، عکس و ... می باشند، کودکان تمایل زیادی برای یادگیری با استفاده از این ابزار از خود نشان خواهند داد. فراگیری آموزش های ابتدایی از راه انجام بازی آموزشی همیشه برای کودکان نتایج بهتری را به دنبال داشته است. سادگی کار با این دسته از محصولات حس لذت استفاده از انواع وسایل بازی آموزشی را دو چندان می کند.

آموزش الفبای فارسی و انگلیسی به کودکان
آموزش حروف به کودکان
حروف ترکیبی

محصولات آموزشی کودکانحروف و اعدادمگنتی فوم
سبد خرید لی لی فومی

 سبد خرید لی لی فومی  سبد خرید لی لی فومی
کتاب آموزشی کودکان
آموزش ساعت به کودکان
ساعت فومی ساده
محصولات آموزشی کودکان
سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی  سبد خرید لی لی فومی
کتاب جانوران اهلی
کتاب جانوران وحشی
پازل ریاضی
پازل ریاضی
سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی 
آموزش الفبای فارسی به کودکان
محصولات اموزشی

سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی
آموزش حروف و اعداد فارسی به کودکان
  حروف و اعداد فارسی مگنتی
سبد خرید لی لی فومی

حروف و اعداد لاتین مگنتی ​سبد خرید لی لی فومی