محصولات تبلیغاتی

تبلیغات یکی از ابزارهای گسترش تجارت در حوزه کسب و کار است که در انواع سنتی و مدرن انجام می شود. اما امروزه تبلیغات غیر از مطرح شدن و شناساندن حوزه تجارت به معرفی و کاربرد کالاهای مصرفی نیز اشاره می کند. مثلاً سازمان ها و نهادهای دولتی شعارها و یا نام برند خود را بر روی اشیا کوچک در دسترس مانند زیرلیوانی، پدموس و ... که تقریباً بر روی میزکار تمام کارمندان مشاغل گوناگون یافت می شود، چاپ می کنند. از این رو موسسه تحقیقاتی و پژوهشی فکرآفرین در راستای خدمت رسانی به امر تبلیغات اقدام به تولید محصولات تبلیغاتی ذیل در تعداد وسیع از جنس فوم بهداشتی که دارای گواهی های استاندارد از آلمان می باشند، نموده است.