محصولات فکری
انجام بازی با اسباب بازی و محصولات فکری کودکان موجب می شود آن ها بیشتر مهارت هایی را که در بزرگسالی به آن نیاز دارند در کودکی یاد بگیرند. بازی ​با محصولات فکری، مهارت های زبانی و استدلالی کودکان را تقویت نموده و باعث رشد فکری، تفکر آزاد و مستقل در آنها می ​شود و در حل مشکلات نیز به آن ها کمک می نماید. بازی فکری یا بازی هوش بر روی تمرکز رفتار و کنترل آن، رسیدن به کشفیات مختلف، آموزش قضاوت کردن و خلاقیت کودک تاثیرات زیادی دارد. بازی های فکری فروشگاه اینترنتی فکرآفرین علاوه بر تقویت نیروی فکر و اندیشه و همینطور ایجاد سرگرمی برای کودکان خاطرات بازی های شیرین دوران کودکی را برای والدین زنده می کند. 
 بازی فکری
بازی فکری
  دوز
بازی فکری
سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی  سبد خرید لی لی فومی
بازی فکری
بازی فکری
مار و پله
بازی فکری
دومینو
سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی سبد خرید لی لی فومی
بازی فکری
   
سبد خرید لی لی فومی