اخبار
بازی های آموزشی و تاثیر آن بر فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان

بازی های آموزشی و تاثیر آن بر فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان

کودکان با انجام بازی های آموزشی با مفاهیم ذهنی جدیدی آشنا می شوند.
فوم چیست؟

فوم چیست؟

فوم ماده ای است که با قراردادن کپسول های گاز در مایع یا جامد شکل می گیرد.
چگونه با فوم کاردستی بسازیم؟

چگونه با فوم کاردستی بسازیم؟

با فوم کاردستی از خلاقیت لذت ببرید.
صفحه 1 از 1 < 1 >

Feed