آموزش زبان انگلیسی
1397/06/13 15:21

حروف ترکیبی انگلیسی

حروف ترکیبی انگلیسی حروفی هستند که از دو یا چند حرف دیگر تشکیل شده اند و صدای خاصی دارند. این نوع حروف در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند. در لیست زیر، مجموعه ای از این حروف را به همراه تلفظ صدای آن ها آورده ایم. شما والدین و کاربران گرامی می توانید جهت آموزش بهتر زبان انگلیسی از آن ها استفاده نمایید.

حروف ترکیبی انگلیسی عبارتند از:

Ch (چ): Chair

Ph (ف): Phone ، Elephant

Kh (خ): Kharazmi

Gh (ق): Ghods

Sh  (ش): She

Zh (ژ): Mozhgan

 Gh (ف): Enough

Th (ذ- ث): Nothing, teeth

Tion (شن): station

Sion  (شن، ژن): اگر بعد از حروف صدار دار باشد صدای (ژن) و درغیر این صورت صدای (شن) می دهد: Atension (اتنشن) و Decision (دیزِژِن)

 

Tu  (چ): Picture

Ee  (ای کشیده): Need

Oo  (او کشیده یا اُ کوتاه(:Book, afternoon

Ou (اُو°): Out

 Ow  (اَو°): Now

Tch  (چ) : Watch

Du (جو): Education

Ti  (گاهی صدای ش می دهد): Patient

 

 

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :