Clicky

آموزش حروف الفبا

برخی از والدین آموزش حروف الفبا را در سنین پیش از دبستان شروع می کنند تا شکل  صدای حروف الفبا در روزهای آغازین مدرسه برایشان بیگانه نباشد. آن ها برای جلب توجه فرزندان خود به حروف فارسی و یا انگلیسی این حروف الفبا را با لحنی موزون آموزش می دهند. کلماتی که تلفظ آن ها سخت نبوده و عمدتاً واژگانی هستند که در مکالمات روزمره از آن ها استفاده می شود. علاوه بر این نوع آموزش، شما والدین و مربیان گرامی می توانید از راه چیدن اعداد و حروف فارسی و اعداد و حروف انگلیسی بر روی صفحات پازلی به آموزش حروف الفبا بپردازید. یکی از این ابزارهای آموزشی محصولاتی مانند الفبای فارسی و لاتین و حروف ترکیبی فروشگاه اینترنتی فکرآفرین می باشند که از جنس فوم بهداشتی بوده و به راحتی قابل جداشدن از صفحه خود و جایگذاری مجدد بر روی آن می باشد.