Clicky

محتوا

بازی فکری آنلاین، بازی فکری کامپیوتری است که بر مبنای اتصال به اینترنت انجام می شود. بازی های فکری در پرورش نیروی فکر و اندیشه افراد تاثیر بسزایی دارد و قدرت خلاقیتآن ها را گسترش می دهد. این بازیها موجب سرگرمی و نشاط کودکان و نوجوانان می گردد و روحیه پرخاشگری را در آن ها کاهش می دهد. بهتر است بدانید یکی از مزایای انجام بازی آنلاین صرفه جویی در وقت جهت تهیه و خرید آن بازی می باشد. در فروشگاه بازی فکرآفرین تعدادی بازی فکری آنلاین به صورت رایگان جهت سرگرمی شما کودکان و نوجوانان عزیر تهیه شده است که با انتخاب عنوان هر بازی می توانید به صفحه مورد نظر رفته و بازی مورد نظر را انجام دهید.


بازی دارت
بازی دارت

برای انجام بازی دارت، تیرها را با ماوس بکشید و به سمت هدف در صفحه ​دارت پرتاب کنید. در این بازی هر اندازه که تیر شما به مرکز صفحه نزدیکتر باشد امتیاز بیشتری می گیرید.

بازی آنلاین منچ
بازی آنلاین منچ
برای شروع بازی رنگ مهره خود را انتخاب کنید و دکمه start  رو بزنید:
صفحه 1 از 1 < 1 >

Feed