بازی لی لی

بازی لی لی یکی از قدیمی ترین بازی های پرتحرک و جذاب است. در حقیقیت یک نوستالژی برای مادران ما. اگر شما هم بخواهید این بازی زیبا را انجام دهید، ابتدا می بایست 8 خانه مربع شکل بر روی زمین بوسیله گچ ترسیم کنید. سپس  آن ها را ازعدد 1 تا 8 شماره گذاری نمایید. بازی لی لی در یک مرحله انجام می شود. در واقع با پرتاب سنگ کوچک به داخل هر یک از خانه ها از روی تمام آن ها به غیر از خانه ای که سنگ در آن افتاده است با یک پا پرش کنید اما در مربع قبل از خانه هدف باید بر روی یک پا ایستاده و سنگ را بردارید و بعد در همان حالت از روی خانه بعدی پرش کنید. اگر در حین این پرش ها پای شما به زمین نخورد و جدول لی لی را تا آخر پیمایش نمودید برنده می شوید. در غیر این صورت بازی را باخته و می بایست جای خود را با نفر بعدی عوض کنید.