ضرب‌المثل ​حاوی داستان و حوادث پند آموزی است که گاهی هنگام ​صحبت کردن برای ​بیان پیشگویی های احتمالی نتایج انجام برخی از کارها به مخاطب به کار می رود. واژه ضرب المثل از دو قسمت "ضرب" و "مثل" تشکیل شده است. ضرب به معنی "زدن" و مثل نیز به معنی "داستان" می باشد. به عبارت دیگر ضرب المثل به معنی "مثل زدن" نیز می باشد. البته ضرب المثل های ایرانی تنها برای ​تلنگر زدن به کار نمی روند و در برخی موارد هدف از بیان این ضرب المثل های فارسی آموزش مفاهیم مختلف ​زندگی به افراد در قالب یادآوری سخنان ارزشمند گذشتگانی است که حقایق بسیاری را تجربه کرده اند. در ادامه تعدادی ضرب المثل ​همراه با معنی آن ها بیان شده اند که برای مطالعه داستان هر کدام  از آن ها عنوان ضرب المثل را انتخاب کنید. 

کتابخانه ضرب المثلها
1395/11/11 15:47

زیرآب زدن ( کلک کسی را کندن)

در گذشته های نه چندان دور(تقریباٌ صد سال پیش) خانه ها لوله کشی آب تصفیه شده نداشتند و به جای آن در انتهای مخزن آب خانه ها زیرآب قرار داشت تا بوسیله بازکردن آن آب را خالی کنند. زیرآب به چاهی راه داشت و روش باز کردنش این بود که کسی درون حوض می‌رفت و زیرآب را باز می‌کرد تا لجن ته حوض از آن جا به چاه رود و آب پاکیزه شود. اما مردم این کار را فقط برای تمیز کردن آب انجام نمی دادند و هر وقت با کسی دشمنی داشتند برای اینکه از او انتقام بگیرند، زیرآب حوض خانه اش را باز می‌کردند تا همه آب تمیزی را که در حوض دارد از دست بدهد. صاحب خانه وقتی خبردار می‌شد خیلی ناراحت می‌شد چون دیگر آبی برای مصرف کردن نداشت.

به همین دلیل شخص ضربه خورده و آزرده به دوستانش می‌گفت: «زیرآبم را زدند

این اصطلاح که فلانی را زیرآبش را زدند ریشه از همین کار دارد که چندان دور هم نبوده است.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :