1393/07/26 11:45

شش مهارتی که بچه ها باید زود یاد بگیرند.

وجود خانه ای تمیز با حضور کودکان امکان پذیر نیست؛ با این وجود، بچه ها قادر به یادگیری برخی مهارت های پایه ای هستند که به تمیز و مرتب ماندن خانه کمک می کند. در این مقاله چند کار روزانه که هر کودکی باید بیاموزد، ذکر شده است.

لباس شویی

کودکان از سن 2 سالگی می توانند دسته بندی کردن را بیاموزند. در واقع، برای بچه های کوچک، اغلب دسته بندی کردن وسایل مانند بازی است. بچه های بزرگتر می توانند قرار دادن لباس ها در جایشان را یاد بگیرند. آنهایی که به سن مدرسه رسیده اند می توانند تا کردن لباس های شسته شده و نیز پر و خالی کردن ماشین لباسشویی و خشک کن را تحت نظارت بزرگترها یاد بگیرند. بین 8 تا 10 سالگی بیشتر کودکان به اندازه کافی رشد کرده اند تاتمام مسئولیت پر کردن ماشین لباسشویی و همچنین تمیز کردن آنها را برعهده گیرند.

ظرف شویی

ظرف شویی کاری روزمره و دشوار است که انگار هرگز پایانی ندارد. کودکانی که به درستی آموزش دیده باشند، در این امر می توانند کمک بزرگی باشند. شما چه استفاده از ماشین ظرفشویی را به فرزندان خود آموزش بدهید چه ظرف شستن با دست را، بهترین راه برای شروع اسکاچ کشیدن و آب کشی است. حتی بچه های 6-5 ساله هم می توانند بیاموزند که چگونه بشقاب های خود را تمیز و آب کشی کنند. 8-7 ساله ها می توانند در خشک کردن و قرار دادن ظروف در جایشان کمک کنند. در سن 9 سالگی، آنها برای یادگیری شستن انواع ظروف یا چیدن آنها در ماشین ظرفشویی آمادگی دارند. از آموزش اصول ایمنی به آنها خاطرجمع شوید. به فرزندتان نشان دهید چگونه چاقوها را به کناری بگذارد.مرتب کردن تختخواب

آموختن این کار مهارتی ارزشمند است و هرگز به آن معنا نیست که فرزند شما همیشه باید این کار را انجام دهد؛ فقط کافی است آن را یاد بگیرد. خیلی ساده از زمانی که نوپا هستند به آنها نشان دهید که چگونه تخت شان را مرتب کنند؛ سپس کم کم به آنان اجازه دهید که خودشان آن را مرتب کنند. وقتی کودکان کوچک هستند این آزادی را دوست دارند که بالش ها و اسباب بازی شان را هر طور که دوست دارند بچینند. والدین می تواننداین کار را با انتخاب رواندازی ساده تر برای بچه ها آسان کنند. وقتی فرزندان به سن مدرسه رسیدند، هرگز با اضافه کردن چیزی به تخت شان این کار را برای آنها سخت نکنید. والدین باید ملحفه ها، بالش ها و پتوهای اضافی را، به ویژه اگر استفاده ای برای کودکندارند، حذف کنند.

جارو و تی زدن زمین

این کار به نظر ساده می آید. تنها کاری که باید انجام دهید، حرکت دادن جارو و تی روی زمین است اما همیشه آنقدر ساده نیست و به تمرین نیاز دارد. وقتی یک جارو به بچه بدهید، آشغال ها به جای اینکه در یک جا جمع شوند به اطراف پراکنده می شوند. با وجود تمام وسایل جدید برای رفت و روب، کودکان در سن 8-7 سالگی می توانند جارو کردن زمین را بیاموزند.

حدود 10-9 سالگی بهترین سن برای یادگیری تی کشیدن زمین است؛ زیرا برای نظافت بدون نظارت زیاد، به اندازه کافی بزرگ شده اند. به آنها بیاموزیدکه چگونه آب را برای نظافت آماده کنند و چگونه آب تی را بگیرند، چه موقع سر تی را آبکشی کنند، با لکه های سخت چه کار کنند، چگونه تی و سطل را آب بکشندو اینکه چگونه تی را نگه دارند.

حذف موارد اضافی

یکی از مفیدترین مهارت هایی که می توان به فرزندان یاد داد، مهارتی است که شتاید برای بزرگترها هم مشکل باشد. آموزش حذف چیزهای بلااستفاده به فرزندان از سن کم می تواند موجب شکل گیری عادتی در آنان شودکه تمام عمر همراهشان باشد. به بچه ها این امکان را بدهید که شما را حین جمع آوری وسایل تان تماشا کنند. پرسش های خود را در مورد اینکه چه چیزی را نگه دارید و چه چیزهایی را نه، با آنها در میان بگذارید. به کودکان انگیزه اهدای چیزهای بدون استفاده به افراد بی بضاعت را بدهید.

منبع : مجله موفقیت

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :