1394/01/31 08:46

تاثیر برنامه های تلویزیونی روی رفتار کودکان

به والدین بیاموزیم تغییر کانال های تلویزیون از شبکه های خشن به شبکه های آموزشی می تواند در رفتار کودکان زیر 7 سال تاثیر مثبتی داشته باشد. به این ترتیب بدون اینکه از کودکان بخواهیم کمتر تلویزیون تماشا کنند، می توانند بیشتر آموزش ببینند.

نتیجه این کار در طول زمان کمرنگ می شود اما همچنان کودکان را از رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه دور می کند. یکی از محققان مرکز تحقیقات کودکان در سیاتل می گوید: «صحبت کارشناسان این نیست که تلویزیون را خاموش کنید، بلکه می گویند کانال را عوض کنید. چیزی که کودکان تماشا می کنند به اندازه زمانی که پای تلویزیون صرف می کنند، مهم است.» این مرکز، تحقیقی را روی 565 خانواده در سیاتل انجام دادند. نیمی از آنها به کودکان 3 تا 5 سال خود اجازه تماشای برنامه های آموزنده را به جای برنامه های پرخشونت دادند. نتیجه این کار با کودکانی مقایسه شد که والدین آنها به جای تماشای تلویزیون به آنها غذای سالم می دادند. در عرض شش ماه، هر دو گروه این کودکان نتایج امیدوارکننده ای داشتند. حتی گروهی که برنامه های آموزنده تماشا کرده بودند تغییر رفتار بهتری از خود نشان دادند. پس از یکسال، بین هر دو گروه تفاوت خاصی دیده نشد. این مساله بسیار مهم است زیرا هر دو گروه در معرض انجام کارهای پرخاشگرایانه و قربانی خشونت های جامعه بودن قرار دارند.
اما این تحقیق اشکالی نیز داشت. هدف از این کار به والدین گفته نشده بود اما نویسنده این تحقیق اعلام کرده است که آنها متوجه این مساله شده اند و این می تواند در نتیجه کار تاثیر داشته باشد. پیش از اعمال تحقیقات، کودکان حدود یک و نیم ساعت در روز را پای شبکه های خشن تلویزیون، بازی ها و ویدئوهای پرخشونت سپری می کردند. در انتهای مطالعات، این میزان ده دقیقه افزایش پیدا کرد. گروهی که تلویزیون تماشا می کردند بیشتر علاقه مند به تماشای برنامه های آموزشی و مفید بودند؛ اما گروهی که جای تماشای تلویزیون، غذاهای سالم می خورند بیشتر به برنامه های خشونت بار علاقه نشان می دادند. مادر یکی از کودکان 6 ساله این تحقیق، با رضایت اعلام کرده است: «تا پیش از این نمی دانستم الیزابت چقدر تلویزیون تماشا می کند و این چه تاثیری بر رفتار او دارد. این تحقیق باعث بهتر شدن رفتار فرزند من شد. من سعی می کنم تا فرزند خود را با برنامه های بیرون از خانه و کارهای هنری سرگرم کنم تا کمتر تلویزیون ببیند.»

منبع : کودک آکا

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :