1394/10/02 09:13

به کودکان یاد بدهید مؤدبانه مخالفت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

آنلاین: مؤدب بودن به معنی همیشه موافق بودن با عقاید دیگران نیست. لازم است به کودکانمان یاد بدهیم که مخالفت کردن اشکالی ندارد، اما نکته این است که مؤدبانه مخالفت کنند و این مهارتی است که شما باید آموزش دهید.
این آموزش چهار بخش دارد: بر رفتار تمرکز کن، نظرت را قاطع اما با آرامش بگو، پیامت را با من شروع کن، مؤدب و محترم بمان.
•    بر رفتار تمرکز کن
نخستین گام این است که به کودکتان بگویید بر رفتار شخصی که با او مشکل دارد متمرکز بماند و نه بر اینکه چه احساسی دربارۀ او دارد. معمولاً مفید است که از کودکتان بخواهید تا نام ببرد از کدام رفتار آن شخص آزرده شده است. او در صف جلو زد ... اسباب‌بازی‌ام را به زور گرفت ... از روی دستم تقلب کرد ... جلوی بچه‌های دیگر مرا مسخره کرد.
•    نظرت را قاطع اما با آرامش بگو
یکی از مؤدبانه‌ترین شیوه‌های گفتگو پیام قاطعی است که با من شروع می‌شود. می‌توانید به‌سادگی این مهارت را به فرزندتان بیاموزید. مهم‌تر از همه، به او بگویید که به‌جای آغاز پیام با تو، با من شروع کند.
پیامی که با من شروع می‌شود به او کمک می‌کند تا بر رفتار مشکل‌ساز شخص مقابل متمرکز شود بی‌آنکه شخص را تحقیر کند.
کودک به شخص می‌گوید که چه کارِ او چنین احساسی را در وی ایجاد کرده است و در ضمن راه‌حل را هم نشان می‌دهد. به این سه نمونه توجه کنید:
- وقتی چیزهای مرا برمی‌داری، واقعاً ناراحت می‌شوم. از تو می‌خواهم ابتدا از من اجازه بگیری.
- دوست ندارم سربه‌سرم بگذارند. لطفاً این کار را نکن.
- به من نوبت بازی داده نمی‌شود. این عادلانه نیست. باید به نوبت بازی کنیم.
•    مؤدب و محترم بمان
آخرین گام این است که ب فرزندتان تأکید کنید همان‌طور که نباید رفتار غیرمحترمانه را تحمل کند، خود نیز نباید بی‌احترامی کند. پس ناسزا، توهین و تمسخر مجاز نیست. او باید ضمن ابراز نارضایتی، خود مؤدب و محترم بماند. سپس باید منتظر پاسخ شخص مقابل باقی بماند یا با آرامش از آنجا دور شود.


منبع: کلیدهای پرورش هوش اخلاقی در کودکان و نوجوانان

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :