1395/09/17 17:07

شعر کودکانه و فواید آموزش آن

شعر کودکانه یکی از گروه های شعری با هدف سرگرمی و انتقال مفاهیم آموزشی متناسب  با درک کودک  از محیط پیرامون خود می باشد. شعر در دنیای کودکان چیزی غیر از مفهوم و معنی است. اغلب، مادران برای دور کردن ذهن کودکان خود از بهانه گیری های روزمره شعر های کودکانه برای آن ها می خوانند. اما کودکان  با گوش دادن به صدای مادر بدون توجه به معنی شعر به علت ریتم و قافیه ای که دارد آرام می شوند. چون در اولین سال های زندگی تغزل قبل از مفهوم است و نشانه این تقدم آنجاست  که بچه ها در این سال ها به طور ناخودآگاه هنگام ساخت کلمات از واژه هایی استفاده می کنند که یا وزنشان به هم نزدیک است و یا حروف آخر آن ها. زمانی می توان ذوق شعری را در کودک محک زد که او به طور غیر طبیعی کلمات خود را به صورت آهنگین بیان کند حتی اگر جملات معنای مشخصی نداشته باشند. بهتر است والدین به این خصوصیت فرزند خود بیشتر توجه کنند و ذوق شعری کودک را با خواندن و تکرار شعر کودکانه و البته حفظ شعر توسط او، تقویت کنند. در حقیقت با خواندن شعر برای این دسته از کودکان با استعداد الگوی صحیح شعر گفتن را از لحاظ دارابودن وزن و قافیه به  آن ها می آموزیم. اما چون بچه ها زبان آموزی را با حرف زدن  یاد می گیرند بیشتر تمایل دارند تا اشعار خود را به شکل گفتاری مطرح کنند. اما در سنین ابتدایی با رفتن به مدرسه و توجه بهتر آن ها به معنی کلمات وقت آن می رسد  که  به استعداد کودکان مان در زمینه سرودن شعر بیشتررسیدگی کنیم تا بتوانیم با تقویت این استعداد آن را به مهارت تبدیل کرده و در آینده ای نزدیک شاهد موفقیت آن ها در حوزه شعر و ادبیات باشیم.

شعر کودکانه و فواید اموزش آن.pdf ​


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :