لیست قیمت

ردیف

نام محصول

قیمت مصرف کننده

( ریال)


بسته بندی

1

کفپوش لی لی
690000


کیف

2

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 10*10 سلفون)
310000


سلفون

3

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 5*5 جعبه )
210000


جعبه

4

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ فارسی 5*5 سلفون )
19000


سلفون

5

کفپوش حروف فارسی و لاتین

( الفبا بزرگ لاتین 10*10 جعبه )
345000


جعبه

6

پازل کشتی

( هواپیما - هلیکوپتر )
220000


جعبه

7

تانگرام بزرگ
245000


جعبه

8

تانگرام متوسط
120000


سلفون

9

تانگرام کوچک
100000


سلفون

10

کتاب فومی الفبا جلد 1
285000


-

11

کتاب فومی الفبا جلد 2
285000


-

12

پازل ترکیبی حیوانات
150000


جعبه

13

پازل سه بعدی جت فوم
150000


جعبه

14

پازل حیوانات بزرگ
150000


سلفون

15

پازل حروف مگنتی فارسی
210000


سلفون

16

پازل حروف مگنتی لاتین
210000


سلفون

17

حروف ترکیبی الفبا

(حروف )
160000


سلفون

18

حروف ترکیبی الفبا

( اعداد )
160000


سلفون

19

پازل حیوانات کوچک
120000


سلفون

20

کتاب حیوانات اهلی
210000


جعبه

21

کتاب حیوانات وحشی
210000


جعبه

22

هواپیما توپولوف
150000


جعبه

23

هواپیما ایرباس
150000


جعبه

24

ساعت فومی بزرگ مگنتی
240000


سلفون

25

ساعت فومی بزرگ ساده
125000


سلفون

26

کلاه فانتزی
120000


-

27

ساعت فومی ساده
120000


سلفون

28

ساعت فومی مگنتی کوچک
170000


سلفون

29

پازل تخت فومی بزرگ
17250


پاکت

30

پازل تخت فومی متوسط
13800


پاکت

31

پازل تخت فومی کوچک
10000


پاکت

32

کتاب عروسکی کوچک
100000


سلفون

33

پازل سه بعدی اشکال
100000


جعبه

3​4

بازی دوز
100000


جعبه

35

بازی شطرنج
100000


جعبه

36

بازی مارپله
100000


جعبه

37

بازی منچ
100000


جعبه

38

بازی دومینو
100000


جعبه

39

پازل سه بعدی حیوانات
100000


سلفون

40

پازل ریاضی
100000


جعبه

41

پازل دوبعدی اشکال
100000


سلفون

42

پازل مکعب ساز فومی
100000


سلفون

43

ماسک فومی
100000


سلفون

44

کلاه ساده
23000


سلفون

45

کلاه مونتاژی
34500


-

46

صندل راحت پا بزرگ
100000


سلفون

47

صندل راحت پا کودک
100000


سلفون

48

منچ و مارپله بزرگ با جعبه
865000


جعبه

49

حروف مگنتی فوم ( قوطی )
1020000


قوطی

50

​پازل حیوانات بزرگ
​150000


سلفون

51

قلعه جنگی فومی
460000


جعبه

52

قلعه رویایی فومی
460000


جعبه

53

مت پیلاتس و مت یوگا 10 میلی متر
530000


سلفون

54

مت پیلاتس و مت یوگا 7 میلی متر
480000


سلفون

55

پادری فومی
150000


سلفون

56

تخته شنا
150000


سلفون

57

کفپوش حروف لاتین و اعداد
2250000


کیف

58

کفپوش حروف لاتین
2020000


کیف

59

استپ ایروبیک مارک دار
610000


سلفون یا کیف

60

استپ ایروبیک بزرگ ساده
560000


سلفون یا کیف

61

استپ ایروبیک ​متوسط
510000


سلفون یا کیف

62

آجریوگا
165000


سلفون

63

پازل کشتی
220000


سلفون

64

فوم مسدود کننده دریچه کولر
140000


جعبه

65

لی لی فارسی بزرگ
1060000


کیف

66

تاتامی طرح دار 20 میلی متر
 

 


سلفون

67

تاتامی طرح دار 25 میلی متر
 

 


سلفون

68

تاتامی طرح دار 30 میلی متر
 

 


سلفون

69

دوقلوشنا
175000


سلفون

70

دمبل شنا
460000


سلفون

71

مینی استپ
345000


سلفون

72
دیوارپوش طرح دار
          سلفون