محصولات تبلیغاتی

محصولات تبلیغاتی فکرآفرین محصولاتی از جنس فوم EVA می باشند که مطابق با سلیقه شما کاربران گرامی طراحی می شوند. این محصولات تبلیغاتی یکی از راه های شناساندن هنر و زمینه خدمت افراد و اقشار گوناگون جامعه است. زیرا تبلیغات یکی از ابزارهای گسترش تجارت و یا برندسازی در حوزه کسب و کار است  که در انواع سنتی و مدرن انجام می شود. مثلاً سازمان ها و نهادهای دولتی اهداف خود را با چاپ شعارهایی بر روی اشیا کوچک در دسترس مانند زیرلیوانی، پدموس و ... که تقریباً بر روی میزکار تمام کارمندان مشاغل گوناگون یافت می شود، به گوش مخاطبان خود می رسانند. از این رو موسسه تحقیقاتی و پژوهشی فکرآفرین در راستای خدمت رسانی به امر تبلیغات اقدام به تولید محصولات تبلیغاتی پرکاربرد و جذاب ذیل در تعداد وسیع نموده است. شایان ذکر است که این محصولات دارای گواهی های استاندارد از آلمان می باشند