معرفی شرکت

با گسترش روزافزون صنعت فوم و کاربری آن در صنایع گوناگون موسسه فکرآفرین فوم از سال 1391 فعالیت خود را در زمینه محصولات بازی و فکری کودک و نوجوان آغاز نموده است .مجموعه فکرآفرین مسئولیت خطیر تولیدات محصولات بخش کودک و همچنین قطعه زنی* را برعهده دارد. در همین راستا واحد طراحی مهندسی با همکاری و هماهنگی واحد فروش و بازاریابی طرحهای خود را الهام گرفته از روحیه کودک و نوجوان ایرانی طراحی می نماید لذا محصولات خود را در دو بخش بازی های فکری- آموزشی کودکان و محصولات ورزشی با اهداف زیر تقسیم بندی کرده است :

 

1.    افزایش دانش و آگاهی کودک و نوجوان

2.    یادگیری نوین از طریق بازیهای سرگرم کننده

3.    ایجاد تفکر و هدایت به سوی آموزش و یادگیری ، همزمان با بازی

4.    فراهم سازی بستر شادی و نشاط کودک در خانواده

تماس با ما
نمایشگاه
گواهینامه ها
تصاویر کارخانه* منظور از قطعه زنی تولیدات قطعات فومی خاص و مطابق با سفارش مشتری می باشد .