بازی

  • بازی آنلاین منچ

    بازی آنلاین منچ

    برای شروع بازی رنگ مهره خود را انتخاب کنید و دکمه start  رو بزنید:

  • تأثیر بازی کردن بر شخصیت کودکان

    تأثیر بازی کردن بر شخصیت کودکان

    کودک شما می تواند به طور فرضی با دشمنان تخیلی بجنگد یا با عروسک های خود بازی کند. در این نوع بازی این مهم است که فرزند شما در حال استفاده از قوه تخیل اش می باشد و همین باعث میشود تا بتواند این قوه را به مرور زمان پرورش دهد.