بازی

 • بازی آنلاین منچ

  بازی آنلاین منچ

  برای شروع بازی رنگ مهره خود را انتخاب کنید و دکمه start  رو بزنید:

 • تأثیر بازی کردن بر شخصیت کودکان

  تأثیر بازی کردن بر شخصیت کودکان

  کودک شما می تواند به طور فرضی با دشمنان تخیلی بجنگد یا با عروسک های خود بازی کند. در این نوع بازی این مهم است که فرزند شما در حال استفاده از قوه تخیل اش می باشد و همین باعث میشود تا بتواند این قوه را به مرور زمان پرورش دهد.

 • مزیت بازی های گروهی برای کودکان

  مزیت بازی های گروهی برای کودکان

  کودکان عاشق بازی هستند و از طریق بازی مهارت های زیادی کسب می کنند.بازی بخشی جدایی ناپذیر از رشد کودک است.

 • نقش بازی در رشد کودکان

  نقش بازی در رشد کودکان

  بازی ها در کودکی نقش مهمی در تمام سنین رشد کودک بازی میکنند و در میزان یادگیری و هوش کودک تاثیر گذار هستند.