فروشگاه توی فوم
مرتب سازی بر اساس
 • تانگرام بزرگ

  تانگرام از قطعات چندضلعی صفحه مانندی تشکیل شده به نحوی که اضلاع این چندضلعی ها منطبق بر همدیگر هستند.
 • تانگرام کوچک

  تانگرام از قطعات چندضلعی صفحه مانندی تشکیل شده به نحوی که اضلاع این چندضلعی ها منطبق بر همدیگر هستند.
 • دوز

 • شطرنج

 • مارپله

 • منچ

  منچ از بازی های فومی موسسه فکرآفرین است. این بازی دوست داشتنی و قدیمی قدمتی حدود صد سال دارد. ا
 • بازی دومینو

  بازی دومینو نوعی بازی فکری است که علاوه بر ایجاد سرگرمی نقش بسزایی در افزایش خلاقیت و قدرت تفکر کودکان دارد. انجام بازی دومینو ، هوش و توانایی حل مساله را افزایش داده و تصمیم گیری مستقل و سریع در موقعیتهای دشوار را آموزش می دهد.
 • منچ و مارپله فومی

 • تانگرام متوسط

  تانگرام از قطعات چندضلعی صفحه مانندی تشکیل شده به نحوی که اضلاع این چندضلعی ها منطبق بر همدیگر هستند.