محصولات سفارشی

 
محصولات سفارشی مانند کلاه تبلیغاتی، کیف و ... از جنس فوم بهداشتی می باشند که به سفارش مشتری و در تیراژ بالا تولید می شوند و تک فروشی نیز ندارند.
لیست محصولات سفارشی :
     
کالاهای تبلیغاتی
 فوم دریچه کولر 
  کلاه تبلیغاتی فومی
  کلاه تبلیغاتی
  پدموس تبلیغاتی
  زیرلیوانی تبلیغاتی
   کیف سرگرمی  
لوازم خودرو
   
 
  •  فوم چراغ عقب خودرو
فوم چراغ عقب خودرو  
  فوم قطعات خودرو
 
  •  و ...
 
لوازم خانگی
   
  فوم ضربه گیر
 
  •  زیرمبلی

 
  •  درزگیر
فوم درزگیر
 
  •  و ...
 
قطعه فومی
   
 
  • هر نوع قطعه فومی مورد نیاز شما