چگونگی رفتار والدین با کودکان حساس

چگونه با کودکان حساس رفتار کنیم؟

کودکان حساس کودکانی هستند که ریزبین بوده و  دارای روحیه ای زودرنج و حساس می باشند. این دسته از بچه ها در مورد هرموضوعی احساس نگرانی می کنند که یکی از این نگرانی ها نحوه فکر کردن دیگران درباره خودشان است و می توانند خطرات و عواقب رفتاری را قبل از وقوع ببینند. طی مطالعات انجام شده حدود 15 درصد از کودکان هنگام تولد خلق و خوی حساس تری دارند. یک ویژگی مثبت کودکان حساس این است که بدلیل قویتر بودن حس آن ها در تغییر رفتار دیگران می توانند خود را با رفتار دیگران موافق نمایند. از دیگر ویژگی های کودکان حساس این است که دفعات متعددی به یک موقعیت ساده فکر می کنند و آن را تعبیر می کنند به همبن دلیل این بچه ها یا مضطرب هستند یا خجالتی . در ادامه به ارائه چند راهکار متفاوت در رابطه با چگونگی رفتار والدین با کودکان حساس می پردازیم.

  • به هر دو جنیه اخلاقی کودک اول شخصیت خجالتی و ترسوی همیشه نگران دوم شخصیتی مهربان، احساساتی و خلاق توجه کنید.

  • هنگام اوقات تلخی کودک جلوی او را نگبرید با ثبات و قاطع باشد تا فکر کند که تحت کنترل شما نیست.

  • علت عصبانیت و یا غمگینی کودک بعد از بحران عاطفی اورا جویا شوید. و از او بخواهید راهی را که قبل از بحران فکر می کرده درست است برای شما توصیف کند. با این کار متوجه می شود که باید نشانه های بیشتری را برای تحت کنترل در آوردن اوضاع در نظر بگیرد.
  • به فرزندتان کمک کنید تا با ابتکار عمل جدیدی احساساتش را به منظور کج خلقی ها کنترل کند. مثلاً هر وقت ناراحتی بوجود آورد به کمک نقاشی کشیدن از شما معذرت خواهی کند. با ارائه راهکار به کودک او می فهمد شما همیشه در کنار او هستید.
  • زمان، مکان و یا وقایعی را که کودک در آن ها کج خلقی کرده است یادداشت کنید تا از تکرار آن ها در آینده جلوگیری کنید.
  • به محض تحریک و طغیان احسای فرزندتان با طرح موضوع دیگری حواس او را پرت کنید تا احساس او منحرف شود.
  • بعد از پیش امدن یک رنجش خاطر با صحبت کردن در رابطه با این که احساسات او طبیعی است و هیچ چیز بد و منفی در این رابطه وجود ندارد و اینکه هنگام ناراحتی نباید به خودش و دیگران آسیبی برساند اطمینان کامل بدهید.
  • تعداد گزینه های قابل انتخابتوسط کودک را محدود کنید زیرا کودکان حساس زود آشفته می شوند. مثلاً برای ارائه پیشنهاد میان وعده سه گزینه را به او اعلام کنید.
  • اگر می خواهید کودکتان را به بیرون ببرید 10 دقیقه قبل از اجرای برنامه به او اطلاع دهید تا زمانی برای کج خلقی کردن و واکنش نشان دادن نداشته باشد.
  • فرصت ابراز احساسات به بچه ها مثل گریه کردن، فریاد زدن و ... و نهایتا در آغوش گرفتن او کمک می کند تا احساس بهتری پیدا کند.

چگونه با کودکان حساس برخورد کنیم؟