رنگ آمیزی

بعد از ​نقاشی کشیدن رنگ آمیزی آن یکی از سرگرمی های آموزشی و خلاقانه برای کودکان محسوب می شود. رنگ آمیزی نقاشی توسط کودکان موجب آشنایی بیشتر آن ها با اشیا و موجودات بیشتر در محیط پیرامون آن ها می شود. اما بنا بر جنسیت بچه ها مدل نقاشی و در نتیجه نوع رنگ آمیزی آن نیز متفاوت است. بنابراین شما والدین آگاه بهتر است صفحات نقاشی کودکانه فرزندان خود را متناسب با روحیات آن ها بر اساس این تفاوت جنسیت در اختیارشان قرادهید .مثلاً کودکان پسر به نقاشی هایی که دارای طرح هایی مانند ماشین، قطار، تفنگ و ... می باشند علاقه مند هستند و کودکان دختر به نقاشی هایی که دارای طرح هایی مانند عروسک های دخترانه، گل، پرندگان و در مجموع انواع ظرافت هایی که در طبیعت موجود می باشند علاقمند ​هستند. این تفاوت در مدل نقاشی کودکان، آن ها را به بازی رنگ ها مشغول می کند و از این طریق فرزندان شما با انواع رنگ آمیزی و ترکیب رنگ های تیره و روشن آشنا می شوند. در این صفحه تعدادی طرح جذاب نقاشی برای آموزش رنگ آمیزی به کودکان ​جهت رنگ شدن درج شده است تا علاوه بر آموزش این موضوع جذاب، بچه ها نیز اوقات خوشی را در کنار خانواده خود بگذارانند.